تامین وتوزیع22000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم ازابتدای بهمن ماه سال جاری مقدار22000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید