تامین کسری اعتبارات و تخصیص اعتبارات جدید مجتمع شیمیایی آبیک

به گزارش روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
 

سرکار خانم  مهندس گیتی نظری مدیر طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و هیئت همراه روز سه شنبه مورخ 1399/11/20 از مجتمع شیمیائی آبیک بازدید و در جلسه ای که با حضور جناب آقای مهندس سلیمی  و معاونین مجتمع در خصوص تامین کسری اعتبارات و تخصیص اعتبارات جدید مورد نیاز تشکیل گردید شرکت نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید