تخلیه کو فله اوره در انبار کارگزاری های استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاوری استان قم،

تخلیه محموله 200 تنی کود شیمیایی اوره فله ارسالی از بندر امام خمینی در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در تاریخ 10 بهمن سالجاری به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید