پایش کارگزاری اتحادیه تعاونی تولید بهدشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

اتحادیه تعاونی تولید بهدشت توسط گروه پایش توزیع کود مورد بررسی قرار گرفت. در این بازدید رئیس اداره تولیدات گیاهی و مسئول حراست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهدشت و نماینده شرکت خدمات حمایتی حضور داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید