حمل مستقیم نهاده های کشاورزی به انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در دی ماه سالجاری حدود 1500 تن انواع نهاده های کشاورزی بطور مستقیم به انبار کارگزاران استان قم حمل شد و محموله های حمل شده توسط کارشناسان شرکت مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید