ترویج و توسعه کشاورزی قراردادی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

طبق ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی کارگاه آموزش کشاورزی قراردادی باید در سازمانهای جهاد کشاورزی استان ها و واحدهای مرتبط برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و به نقل از معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست مسئولین طرح و برنامه جهاد کشاورزی این استان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،شرکت غله و خدمات بازرگانی ،شرکت پشتیبانی دام، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ،صندوق بیمه محصولات کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی از نهادهایی هستند که در کشاورزی قراردادی وظایفی برای آنها درنظر گرفته شده است . حسین نگهدار افزود: قیمت و بازار تضمینی برای محصولات تولیدی، معرفی فن آوری جدید ،نظارت بر محصولات ، استفاده از مشاوران رایگان فنی در مزرعه ، دسترسی به بازار قابل اتکاء و ثبات درآمدی کشاورزان از مزایای کشاورزی قراردادی برای کشاورزان خواهد بود.وی هم چنین اضافه کرد مدیریت زنجیره عرضه نقش مهمی در کشاورزی قراردادی دارد و به عنوان یک نهاد می تواند برای کشاورزان سودآور باشد و آنها را به بازارهای جدید پیوند دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید