اجاره یک باب انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان گفت: این مدیریت در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب انبار به مساحت حدود 355 مترمربع از طريق برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام  نمايد.
آقای الیاسی افزود کلیه مراحل برگزاری مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی نرخ های پیشنهادی " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

مدیر شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان با اشاره به مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه که از روز چهارشنبه هشتم لغایت دوشنبه سیزدهم بهمن ماه است گفت آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی و بارگزاری در سامانه بصورت pdf تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه بیست و سوم بهمن می باشد.

آقای الیاسی در پایان گفت گشایش پیشنهاد ها روز شنبه، بیست و پنجم بهمن ماه سالجاری رأس ساعت 9:00 صبح در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان واقع در خیابان اراک برگزار می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید