شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد مقدس ، افتتاحیه در روز چهارشنبه مورخ 8 بهمن ماه 1399 با حضور رئیس سازمان و هیئت همراه در ساعت 11 ظهر به انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید