بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از انبار کارگزاران شهرستان کامیاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان،

این بازدید به منظور عرضه صحیح و کنترل و نظارت هر چه بیشتر بر کود های موجود در انبار کارگزاران بررسی و انجام شد .

در این بازدیدها مقدار ورود کود به انبار کارگزار در تاریخ مشخص و همچنین عرضه کود به کشاورزان بر اساس حواله های صادره از طرف جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه کنترل و بررسی می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید