بازدید کارگروه پایش و کنترل بازار استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در ده ماهه ابتدای سال 99 بمنظور بازرسی و نظارت بر تولید و توزیع کودهای شیمیایی، 25 بازدید از کارگزان توزیع کننده نهاده های کشاورزی و فروشگاه های توزیع کننده توسط کارگروه پایش و کنترل بازار استان قم انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید