برگزاری جلسه تجدید مناقصه انبار سازمانی اسفراین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با اعلام این خبر بیان کرد روز یکشنبه  تاریخ 99/11/5 جلسه تجدید مناتقصه حمل و تخلیه مقدار 2 هزار 925 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبار های سازمانی اسفراین به سایر نفاط در داخل و خارج استان در محل دفتر مدیریت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و برنده مناقصه شرکت تعاونی کامیونداران شهید بهشتی اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید