بازدید گروه پایش از انبار کارگزاری تعاونی تولید بندر ریگ شهرستان گناوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، جهت بررسی ثبت اطلاعات بهره بردار به هنگام دریافت کود در سامانه جدید، نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای و تذکر در خصوص عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان، از کارگزاری تعاونی تولید بندر ریگ شهرستان گناوه، در مورخ ۵ بهمن ماه ۹۹ بازدید به عمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید