ارسال ۲ نمونه کود سوپر فسفات تریپل به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ارسال ۲ نمونه کود سوپر فسفات تریپل وارداتی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در مورخ ۵ بهمن ماه ۹۹ خبر داد. آقای مهندس رضائی با اعلام این مطلب افزود: در راستای استقرار کنترل کیفی نمونه کود سوپر فسفات تریپل که از مبدا بندر امام خمینی در انبار سازمانی کود برازجان تخلیه گردید، بر اساس دستورالعمل نمونه برداری و نمونه آنالیز به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید