تامین و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تاکنون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

 مدیر استان سمنان از تامین و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

مقدار 18هزار و 890 تن انواع کود شیمایی از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان سمنان توزیع شده این کود ها شامل کود اوره،سوپر فسفات تریپل، و سولفات پتاسیم ، و کود مخلوط با سولفات آمونیوم بوده که توسط کارگزاران در سطح استان سمنان مابین کشاورزان متقاضی توزیع شده.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید