بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از بازدید کارشناسان استان از کارگزاری های شهرستان گرمسار خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کارشناس استان با رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی در شرایط حساس کرونایی،از کارگزاری های شهرستان گرمسار بازدید به عمل آورده و نکات و مسائل زیر به کارگزاران توضیح داده شد

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده ها کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها 

4- توضیح و آموزش در خصوص پر کردن فرم شماره 1 و 2  پایش کارگزاران

5- آموزش به کارگزاران در خصوص نحوه صحیح نمونه برداری از کیسه های کود های یارانه ای وارد شده به انبار.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید