تامین کود برای 1384 هکتار قرار داد کشت گندم در میاندورود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 1384  هکتار قرارداد کشت گندم  در شهرستان میاندورود  استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کودهای کشاورزی تامین شده برای قرارداد کشت گندم  شامل کودهای ازته، فسفاته و بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید