توزیع مستقیم 12 تن کود اوره در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع12 تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران   در9 ماهه سال جاری به صورت مستقیم  خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید