توزیع 6200 تن کود کشاورزی ازته در دیماه سال 1399 توسط کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از توزیع 6200 تن انواع کود ازته در دیماه سال 1399 دراستان  خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه شبکه  کارگزاری های استان گیلان در دیماه سالجاری نسبت به توزیع 6200 تن انواع کود ازته در قالب احراز هویت بهره بردار درسامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی ویا چک لیست ارائه شده از طریق مدیریت ها اقدام نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید