مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه ۳۳۲۵تن انواع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: عملیات بارگیری، حمل و تخلیه ۳۳۲۵ تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به سایر نقاط استان از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای دربستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

اين مناقصه طی دو نوبت در مورخ ۲۹ دی ماه ۹۹ در روزنامه نسل فردا و ۳۰ دی ماه ۹۹ در روزنامه یادگار امروز به چاپ خواهد رسید. تاریخ گشایش پیشنهادات روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۹ راس ساعت ۹ صبح خواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید