توزیع 755 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع755 تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران در9 ماهه سال جاری  ازطریق شبکه کارگزارای تعاونی های تولید تحت پوشش  خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کوداوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار  توزیع  تعاونی تولید  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید