تخلیه و ذخیره سازی خاک فسفات از بندر شهید رجایی هرمزگان در انبار سازمانی شرکت( بنگاه توسعه سابق)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تخلیه ۲۳۰ تن خاک فسفات در مورخ ۲۷ دی ماه ۹۹ خبر داد.

آقای مهندس رضائی گفت: تاکنون بیش از ۱۶۶۶ تن خاک فسفات، از مبدا بندر شهید رجایی هرمزگان در انبار سازمانی شرکت ( بنگاه توسعه سابق) تخلیه و ذخیره سازی شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید