نظارت بر بوجاری

نظارت بر روند بوجاری بذر سویا کتول گواهی شده شرکت جهاد سبز در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،  از نطارت ابراهیمی  کارشناس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی  استان و  هزار جریبی کارشناس فنی این شرکت  از روند عملیات بوجاری بذر سویا ی رقم کتول  گواهی شده شرکت جهاد سبز خبرداد .

 هزار  جریبی  افزود : 322 تن رقم کتول گواهی شده توسط شرکت مذکور  بعنوان  عامل  خرید شرکت   خدمات  حمایتی  کشاورزی استان خریداری  شده است است که  این بازدید به منظور نظارت بر روند بوجاری،  بسته بندی، لیبل زنی و پارت چینی  با هدف هماهنگی و  نظارت  بیشتر  بارعایت  استاندارد های موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال  انجام  شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید