بازدید از فروشگاه عرضه نهاده هاي كشاورزي در سطح شهر ياسوج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد،
بازديد از يكي از فروشگاه هاي عرضه نهاده هاي كشاورزي در سطح شهر ياسوج جهت نظارت بر نحوه ي فروش، قيمت گذاري و مبادي تأمين اين نهاده ها( داخلي يا خارجي و منبع ارز تخصيصي جهت تأمين اين نهاده ها) پيرو دستورالعمل ارسالي كميته پايش

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید