دریافت مبالغ مابه التفاوت کود اوره از کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به افرایش قیمت کود اوره از ابتدای دی ماه سالجاری، آماربرداری از کودهای اوره موجود در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین صورت پذیرفته بود. پس از بررسی کارشناسان واحد بازرگانی به 20 مورد از کارگزارانی که در زمان موجودی برداری کود اوره در انبار آنان مشاهده شده و همچنین کارگزارانی که جهت خرید کود قبل از تاریخ افزایش قیمت مبالغ واریز کرده بودن، میزان بدهی ریالی اعلام شده و آنان موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت کود اوره می باشند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید