سهم شهرستان بیرجند از توزیع انواع کودشیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 441 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بیرجند خبر داد.

محمد مهدی سعیدی افزود: کودهای تامین شده از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه به انبار کارگزاران شهرستان بیرجند برای توزیع بین کشاورزان متقاضی کود فرستاده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید