توزیع 100 تن کودسولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 100 تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم درشهرستان بابلسر در9 ماهه سال جاری  از طریق بخش خصوصی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4 کارگزار توزیع کود بخش خصوصی تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابلسر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید