کنترل کیفی مواد کودی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در نه ماه نخست سالجاری بمنظور کنترل کیفی بر فرآیند تامین نهاده های کشاورزی تعداد 27 نمونه از کودهای تولید داخل و کودهای تولید پتروشیمی گرفته و به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج جهت آزمایش فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید