حمل و تخلیه نهاده

آگهی فراخوان عمو می یک مرحله ای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 100 هزارتن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا پتروشیمی لردگان

به گزارش روابط عمومی عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از آگهی  فراخوان عمو می مناقصه یک مرحله ای  عملیات  بارگیری ، حمل  و تخلیه  مقدار 100 هزارتن  انواع  نهاده های  کشاورزی از  مبدا  پتروشیمی لردگان استان چهار محال بختیاری به  اقصی  نقاط  کشور در بستر سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت  به پیمانکار واجد  شرایط خبرداد  .

شرکت های حمل  ونقل پایانه  های استان می توانندبرای اطلاع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و به وب سایت این  شرکت  به آدرس www.assc.ir مراجعه نمایند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید