ارسال کود به شهرستان خدابنده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 183358 کیلوگرم کود اوره در آذر ماه سال جاری به شهرستان خدابنده خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید