تحویل 422 تن کود اوره به شهرستان قاین خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: در آذر ماه مقدار 422 تن کود اوره تحویل کارگزاران شهرستان قاین شد تا بین کشاورزان متقاضی توزیع شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید