توزیع 195 تن کود سولفات پتاسیم از طریق کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 195تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان های مازندران در آذر ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22شهرستان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید