حضور کارگروه موجود برداری کود اوره در انبارهای کارگزاران شهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از موجود برداری کود اوره از انبارهای کارگزاران شهرستان نظرآباد در البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: در اجرای دستورالعمل موجودبرداری از کودهای اوره کارگروه استان البرز در مورخ 99/10/04 با حضور در انبارهای کارگزاران شهرستان نظرآباد نسبت بازدید، شمارش و موجودبرداری کودهای اوره و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید