بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی از سایت بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی از سایت بذر برنج شرکت خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از فعالیت در حوزه بذر میزان بذور پروسس شده و تعداد ناوگان بوجاری و خط اختصاصی طراحی شده توسط شرکت به بازدید کنندگان و میزان بذرهای پروسس شده،از خط تولید، کیفیت بذور خروجی از دستگاه و نحوه پارت چینی در انبار استاندارد نگهداری بذر بازدید بعمل آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید