تامین و ارسال کود اوره در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

امروز مورخ نوزدهم آذر ماه نود و نه از محل انبارهای سازمانی سراب چنگایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان مقدار 25 تن کود اوره برای کارگزار این شرکت در شهرستان کوهدشت ، روستای گراب جهت توزیع بین کشاورزان زحمت کش آن منطقه ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید