نمونه برداری به منظور کنترل کیفی نهاده ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری استان سمنان بیان کردند:

که در آذر ماه سال جاری به منظور کنترل کیفی نهاده ها تعداد 2 نمونه از کود های تولید داخل نمونه برداری شده و به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی واقع در کرج ارسال شده تا پس از تایید مرکز تحقیقات میان کشاورزان متقاضی توزیع شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید