توزیع 50 تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی روستایی در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 50تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسسیم  درشهرستان بهشهر در8 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاری توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان بهشهر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید