توزیع 5666 تن کود اوره توسط بخش خصوصی در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 5666تن کود کشاورزی از نوع اوره  درشهرستان آمل در8 ماهه سال جاری  توسط شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10کارگزار توزیع کود بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان آمل توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید