آغاز زمان طلایی کشت گندم در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به نقل از آقای مهندس عمرانی معاون بهبود توليدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کشاورزان استان بوشهر بعد از اولین باران پاییزی کشت بذر گندم را در مزارع کشاورزی آغاز کرده اند.

وی افزود: گندم کاران این زمان را زمان طلایی کشت بذر مى دانند چون اولین باران سطح شوری خاک را کم می کند.

آقای رضائى ادامه داد: در سال زراعی جدید ۹۷ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم است که ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار آن به گندم آبی و بخش عمده آن گندم دیم است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: شرایط کشت گندم استان کاملا وابسته به شرایط اقلیمی است و در صورتی که بارندگی های خوبی داشته باشیم، پیش بینی ۱۱۰ هزار تن تولید گندم را داریم.

آقای رضائی در پایان گفت: کشاورزان عزیز نگران تامین و حمل کود مورد نیاز خود نباشند، زیرا ما روزانه باهماهنگى سازمان جهادكشاورزى کودهای مورد نیاز کشاورزان را رصد می کنیم و بخش عمده ای از کودهای کشاورزی جهت کشت گندمکاران تامین شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید