کیسه گیری 6300تن کود فله در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کیسه گیری 6300تن کود فله در انبارهای این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجیدسلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار 6هزار و 743تن انواع کودکشاورزی به صورت فله شامل کودهای سوپرفسفات تریپل و اوره به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران حمل شد که از این مقدار 6300 تن کود بعد از انجام کیسه گیری و سردوزی کیسه ها به مقصد شهرستانهای استان جهت توزیع در بین کشاورزان متقاضی استان حمل شد. وی با اشاره به  فرآیند بسیار دشوار عملیات کیسه گیری کود در فضایی بسته افزود تمامی تلاش ما این است تا کودهای مورد نیاز در اسرع وقت به دست کشاورزان پرتلاش استان مازندران برسد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید