بازدید گروه پایش و نظارت استان از انبار کارگزاری روستای آبطویل شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

گروه پایش و مسئول امور کود استان، به منظور اجرای دقیق و دستورالعمل های اجرائی از سوی شرکت و نظارت بر توزیع بهینه کودهای شیمیایی بین کشاورزان و ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز در سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی بازدید کردند و توصیه های لازم را ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید