تامین کود برای 12000 هکتار مزارع گندم در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین و توزیع کود های کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 12000 هکتار از مزارع گندم  در شهرستان نکا استان مازندران خبر داد

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود

کودهای کشاورزی تامین شده برای کشت گندم  شامل کود های ازته، فسفاته و پتاسه خواهند بود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید