تامین وتوزیع 4117 تن کود اوره در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تامین و توزیع 4117 تن کود کشاورزی از نوع سولفان  در شهرستان جویبار در 7 ماهه سال جاری خبرداد.

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کوداوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 13کارگزارتوزیع کود تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان جویبار توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید