برگزاری جلسه اموزشی سیستم حمل و نقل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری جلسه اموزشی سیستم حمل و نقل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد.

در این جلسه آموزشی که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید به موضوعات قرار داد حمل،صدور حواله و رسید ،تعیین سهمیه ، درخواست کالا و تایید مالی همچنین تطبیق ورود و خروج با سیسم پرداخته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید