توزیع10 تن کود کلرور پتاسیم از طریق بخش خصوصی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع 10 تن  کود کشاورزی از  نوع کلرور پتاسیم در شهرستان تنکابن  در 7 ماهه سال جاری از طریق بخش خصوصی  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش   در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید