توزیع 900 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی روستایی در بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 900تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان بابلسر در 7 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3کارگزار توزیع  تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابلسر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید