تأمین اعتبار ریالی حمل آزاد کودشیمیایی از مبدأ بندر امام خمینی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به حمل آزاد 280 تن انواع کود شیمیایی از مبدأ بندر امام خمینی پتروشیمی پردیس به استان قزوین، اعتباری بالغ بر 750 میلیون ریال جهت پرداخت کرایه حمل ارسال و تخلیه کودهای فوق به استان قزوین تأمین شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید