تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

توزیع 2100 تن کود شیمیایی اوره در 10 روز ابتدایی آبانماه سالجاری در همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، مقدار 2100 تن کود شیمیایی اوره در 10 روز ابتدایی سالجاری برای کارگزاران توزیع در استان همدان حمل کرده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزود کود شیمیایی اوره حمل شده برای کارگزاران، بعد از سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات کشاورزی شهرستان ها در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید