گزارش تصویری و رادیویی از میزان تامین نیاز کودی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

ارتباط زنده تصویری و رادیویی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دراخبار استان مرکزی انجام شد و به سوالات مطروحه از طرف مخاطبان درخصوص میزان و انواع کودهای شیمیایی توزیع شده در استان و چگونگی مصرف بهینه آن توسط بهره برداران رهنمودهای لازم ارائه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید