تامین کود تعاونی تولید فدشکوییه شهرستان فسا استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 41 تن کود اوره کشاورزی به تعاونی تولید فدشکوییه شهرستان فسا در تاریخ 8 آبانماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید