توزیع کودهای فسفاته در شهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کودهای فسفاته در شهرستان نظرآباد خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان بر اسـاس سـهمیه سـال1399 میزان 10 تن کود سوپرفسفات تریپل از انبارهای سازمانی شرکت به مقصد کارگزاری شهرستان نظرآباد در مورخ 99/08/03 برای توزیع بین بهره برداران حمل و ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید